fbpx

Become an OC Media Member

Support independent journalism in the Caucasus: Join today

Become a member

Քնար Խուդոյան

Փոխել համակարգը դրսից, թե ներսից. «Նոր Հայաստանում» ֆեմինիստները երկընտրանքի առաջ են

Հայաստանի ֆեմինիստական խմբերում նոր քննարկումներ են. ինչպես ավելի արդյունավետ գործել, որպեսզի վերացնել հայրիշխանական համակարգերը՝ դրանց մեջ մտնելո՞վ, թե՞ դրսից։