#2008

ხმა ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტიდან | „მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს“

„კონფლიქტის ფასი უზარმაზარია. საუკეთესო პერიოდი ცხოვრებისა – ახალგაზრდობა, ამ კონფლიქტმა შეიწირა. მთელი ჩემი ცხოვრება მტანჯავს და ალ­ბათ დამტაჯავს.“

ხმა ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტიდან | „მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს“

„კონფლიქტის ფასი უზარმაზარია. საუკეთესო პერიოდი ცხოვრებისა – ახალგაზრდობა, ამ კონფლიქტმა შეიწირა. მთელი ჩემი ცხოვრება მტანჯავს და ალ­ბათ დამტაჯავს.“

Fierce, independent journalism

Let’s be honest, the media situation in the Caucasus is grim. Every day we are accused of ‘serving the enemy’ whoever that enemy may be. Our journalists have been harassed, arrested, beaten, and exiled. But nevertheless, we persevere. For us this is a labour of love. Unfortunately, we cannot run OC Media on love alone, journalism is expensive and funding is scarce. Our sole mission is to serve the interests of all peoples of the region. Support us today and join us in the fight for a better Caucasus.

Support Us