fbpx

#բահայի

Լինել Բահայի Հայաստանում

Ավելի քան մեկ դար Հայաստանում ապրում է Բահայի փոքր համայնքը. այսօր նրանք փնտրում են իրենց տեղը նոր, հետհեղափոխական կարգում։

Լինել Բահայի Հայաստանում

Ավելի քան մեկ դար Հայաստանում ապրում է Բահայի փոքր համայնքը. այսօր նրանք փնտրում են իրենց տեղը նոր, հետհեղափոխական կարգում։