fbpx

#კვირიკაშვილი

სარედაქციო სვეტი | პასუხისმგებლობა, რომელიც ივანიშვილმა უნდა აიღოს

ივანიშვილთან უთანხმოების გამო პრემიერ-მინისტრის გადადგომა კვლავ უსვამს ხაზს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გაუმჭირვალობას და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობას

სარედაქციო სვეტი | პასუხისმგებლობა, რომელიც ივანიშვილმა უნდა აიღოს

ივანიშვილთან უთანხმოების გამო პრემიერ-მინისტრის გადადგომა კვლავ უსვამს ხაზს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გაუმჭირვალობას და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობას