fbpx

Become an OC Media Member

Support independent journalism in the Caucasus: Join today

Become a member

#დვანი

ხმა ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტიდან | „მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს“

„კონფლიქტის ფასი უზარმაზარია. საუკეთესო პერიოდი ცხოვრებისა – ახალგაზრდობა, ამ კონფლიქტმა შეიწირა. მთელი ჩემი ცხოვრება მტანჯავს და ალ­ბათ დამტაჯავს.“

ხმა ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტიდან | „მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს“

„კონფლიქტის ფასი უზარმაზარია. საუკეთესო პერიოდი ცხოვრებისა – ახალგაზრდობა, ამ კონფლიქტმა შეიწირა. მთელი ჩემი ცხოვრება მტანჯავს და ალ­ბათ დამტაჯავს.“